Församlingen får ny kyrkoherde och ny kaplan

P. Felix Chukwuma Ogbuagu MSP har utnämnts till kyrkoherde i S:t Olofs församling, Sundsvall från den 16 september 2018.

P. Edward Onimisi Pemida MSP har utnämnts till kaplan i S:t Olofs församling, Sundsvall från den 16 september 2018.

Den nye kyrkoherden P. Felix ska fira sin första mässa för församlingen söndagen den 16 september kl. 11.00.