Inställd Mässa i Örnsköldsvik den 12 januari

På grund av vädret.