Församlingens Årsmöte 5 maj

Sankt Olofs Katolska Församling håller Årsmöte 5 maj, efter mässan kl. 11:00 i församlingslokalen. Frågor som ska tas upp på årsmötet anmäls till präster.

Alla är välkomna!