Bikt eller enskild bön

Församlingen håller fortfarande inga offentliga mässor, men vi hoppas att reglerna ändras snart.

Om du vill få möjlighet till bikt eller få tillgång till kyrkan för enskild bön så kontakta kyrkoherden