Caritas Årsmöte

Caritas St. Olofs årsmöte hålls söndagen 20 juni 2021, kl. 12.30 efter mässan i kyrkans församlingssal.

Alla är välkomna !