Fader Felix firar 10 år som präst!

Pater Edward, pater Michael och vår egen pater Felix.

På midsommarafton firade pater Felix 10 år som präst med en tacksägelsemässa tillsammans med sin studiekamrat pater Michael. Predikade gjorde pater Edward, kyrkoherde i S:t Pauli församling i Gävle.

Tack för ditt finns i vår församling! Vi ser fram emot att du också firar ditt 20-års jubileum i vår församling.