Kalender för juli 2021

Nu kan vi äntligen publicera en kalender för församlingens aktiviteter.

En nyhet är Rosenkransbönen på onsdagar som hålls via Zoom. För att kunna delta använder du länken; Rosenkrans via Zoom.