Länk till Rosenkrans

För att delta i församlingens Rosenkrans via Zoom på torsdagar, kl. 19.00 trycker du på länken här; Rosenkrans via Zoom.

Zoomprogrammet öppnas automatiskt och du släpps in i mötet av den som bjudit in; P. Felix.