Biskopssynoden 2023

Påve Franciskus har inbjudit hela katolska kyrkan till en synodal process där vi alla har möjlighet att reflektera över viktiga frågor som påverkar oss och vår församling.

Teman för detta arbete ute i församlingarna skall vara

GEMENSKAP – DELAKTIGHET – MISSION

Alla församlingar är uppmanade att träffas minst en gång under våren för att gemensamt diskutera och fundera över 10 punkter som Stiftet ber oss ta ställning till. Frågeställningarna finns nerskrivna på Stiftets hemsida.