Aktuellt om Biskopssynoden 2023

I St Olofs Katolska församling har vi under våren 2022 haft två möten i Sundsvall, ett möte i vardera Örnsköldsvik, Sollefteå, Härnösand och Östersund. Synpunkterna är sammanställda och skickade till Stiftet 220513 tillsammans med synpunkter på tigrinja översatta digitalt till svenska.

Från Stiftets håll är man mycket nöjda med att man fått in så många svar:

·        36 församlingar (varav en kapellförsamling)

·         1 mission

·         3 ordnar

·         21 enskilda personer

·         6 grupper/rörelser​                                           Totalt alltså 67 svar.

Nu fortsätter arbetet med att sammanställa alla rapporter från Sverige som sedan skall presenteras för Nordisk Biskopskonferens och sedan vidare till Rom.

Vi i arbetsgruppen i St Olofs katolska församling tackar för alla församlingsmedlemmars engagemang och synpunkter och och hoppas att våra samtal skall leda till en fortsatt levande och stark kyrka.