Undervisning

Sundsvall

Vid frågor gällande undervisning kontakta Grazyna Kuma, tel. 073-083 86 40 e-post; kuma.grazyna@gmail.com

Barn 3-6 år

Kateketer: Romelia Sjödin, Fabiana Machuca
Tidpunkter: Första och tredje söndagen varje månad kl. 09.45
Lokal: Församlingssalen, Midälvavägen 2

Barn 7-10 år

Kateket: Grazyna Kuma
Tidpunkter: Första och tredje söndagen varje månad kl. 09.45
Loka:l Församlingssalen, Midälvavägen 2

Konfirmationsgrupp

Kateket: Maria Andersson
Tidpunkter: Första och tredje söndagen varje månad. Mässa: kl. 9.30, undervisning därefter
Lokal: Församlingssalen, Midälvavägen 2

Vuxengrupper

Arabisktalande vuxna
Kateket: Niran Ekkem
Tidpunkter: Första och tredje söndagen varje månad kl. 9.45
Lokal: Församlingssalen, Midälvavägen 2

Svensktalande vuxna
Kateket: Sr Lila Bork
Tidpunkter: Första och tredje söndagen varje månad kl. 10.15
Lokal: Församlingssalen, Midälvavägen 2

Östersund

Barngrupp och ungdomsgrupp

Ledare: p. Felix Ogbuagu, MSP
Tidpunkter: Första lördagen varje månad kl. 13
Lokal: EFS-kyrkan, Södra Gröngatan 43 A

Örnsköldsvik

Kommunionsgrupp

Ledare: Bénigne Niyonzima
Tidpunkter: Andra och fjärde lördagen varje månad kl.12
Lokal: Sörlidens församlingsgård, Järvstagatan 11

Konfirmationsgrupp

Ledare: p. Felix Ogbuagu, MSP
Tidpunkter: Andra och fjärde lördagen varje månad kl.12
Lokal: Sörlidens församlingsgård, Järvstagatan 11