Val av nytt Pastoral/Ekonomiråd 2024

Val av nytt pastoral/ ekonomiråd för 4 år i St Olofs katolska församling kommer att hållas i anslutning till mässan vid följande tidpunkter:

  • Sundsvall  – 240407 och 240414
  • Östersund – 240406
  • Örnsköldsvik – 240413 Se särskilt inlägg om Ö-vik!
  • Sollefteå – 240407
  • Härnösand 240414

Här ser du kandidaterna till det nya pastoralrådet;

Val-affish-2024

Alla registrerade församlingsmedlemmar som fyllt 16 år valdagen har rätt att rösta.

Den som vill poströsta skickar namn och adress per mail till sundsvall@katolskakyrkan.se, så skickar vi en valsedel per post med ytterligare anvisningar.

Kom och var med och rösta du också !

Årsmöte

Inbjudan till

Församlingens årsmöte

Söndag 28 april 2024 i församlingssalen efter 11-mässan

Genomgång av verksamhetsberättelser för Sundsvall och  Östersund 2023 samt Årsredovisning för 2023

Kaffe serveras

VARMT VÄLKOMNA

Gratis prenumeration på Km-Katolskt Magasin

Nu har alla katoliker i Sverige möjlighet att prenumerera gratis på Katolskt magasin, tack vare att prenumerationen betalas av Stockholms katolska stift. Det som krävs är att prenumeranten är registrerad medlem av Stockholms katolska stift och själv anmäler sitt intresse att få tidningen gratis. Erbjudandet gäller tillsvidare och en prenumeration per hushåll.

För att läsa mer och anmäla intresse; klicka på knappen.

Egen kyrka i Östersund

Vår biskop, Kardinal Anders Arborelius, OCD, har rekommenderat att  man startar en fond för att samla in pengar för att köpa en egen kyrka i Östersund. Byggnadsfondskontot för Östersund har nr 6341-552 808 458. Alla bidrag, även små, är välkomna!

OBS: Församlingens  swishnummer är endast avsett för kollekt. Vänligen swisha inte eventuella bidrag.