Mässa och undervisning i Örnsköldsvik 25/1

På grund av ändringar i prästernas program kommer mässa att hållas i Örnsköldsvik 25 januari, kl. 13.00.  Även undervisning kommer ske som vanligt kl. 12.00.  Tidigare besked om inställd mässa gäller alltså inte; välkommen!

Val till kyrkoråd

15 mars 2020 kommer det att hållas val till församlingens kyrkoråd. Om du vill ställa upp i valet till kyrkorådet eller nominera någon annan; hör av dig till Elisabeth Finné eller till kyrkoherde P. Felix före den 31 januari.

För att vara valbar bör du vara inskriven som medlem i församlingen. Om du inte är medlem ännu; ta kontakt med kyrkoherden.