Julreträtt 13-15 december

Syster Lila kommer att leda årets Julreträtt som har temat – den Helige Andes verkan i Jesu liv.

Reträtten börjar med fredagens bön kl. 17.00 och mässa kl. 18.00. Under lördagen träffas vi kl. 10.00 och börjar med meditation. Vi ber Rosenkransen tillsammans kl. 11.30 och avbryter därefter för en gemensam, enklare lunch. Efter ytterligare en meditation och firande av Ordets Gudstjänst avslutas dagen kl. 16.00.

Alla är välkomna!