Caritas S:t Olof

Caritas St Olof är en lokalgrupp av Caritas, som är den katolska kyrkans världsvida biståndsorganisation.

Caritas St Olof har sin verksamhet i Sundsvall i Nacksta St Olofs Katolska församling.

Vår uppgift är att ge stöd till människor i nödsituationer.

Ordförande för Caritas St Olof är Sankt Josefsyster Lila Bork.

Vi nås via mail : caritas.stolof@gmail.com

Med post till: Caritas St Olof, Åkergränd 12, 85353 Sundsvall

Telefon: mobil 070-586 63 01 (St Josefsystrarna)

Plusgiro: 133 09 64-6

Swish nr: 123-584 34 46

Vårt organisations-nr är: 889202-8120

Vi är tacksamma för din gåva i form av pengar, kläder, nyttoföremål.

Kommande aktiviteter som anordnas av Caritas St Olof:
Caritas St Olof   har  årsmöte  söndagen den 17 mars efter högmässan kl. 11.00. Vi får bl.a information om Caritas verksamhet under 2023. Kaffe serveras. Alla är välkomna.

Varje söndag serverar vi kyrkkaffe