Caritas S:t Olof

Caritas St Olof är en lokalgrupp av Caritas, som är den katolska kyrkans världsvida biståndsorganisation.

Caritas St Olof har sin verksamhet i Sundsvall i Nacksta St Olofs Katolska församling.

Vår uppgift är att ge stöd till människor i nödsituationer.

Ordförande för Caritas St Olof är Sankt Josefsyster Lila Bork.

Vi nås via mail : caritas.stolof@gmail.com

Med post till: Caritas St Olof, Åkergränd 12, 85353 Sundsvall

Telefon: mobil 070-586 63 01 (St Josefsystrarna)

Plusgiro: 133 09 64-6

Swish nr: 123-584 34 46

Vårt organisations-nr är: 889202-8120

Vi är tacksamma för din gåva i form av pengar, kläder, nyttoföremål.

Kommande aktiviteter som anordnas av Caritas St Olof:
Fredag 27 oktober 2023 – Kulturafton
Söndag 26 november 2023 – Basar
Varje söndag serverar vi kyrkkaffe