Prenumerera på vår kalender

Det går att låta sin kalender i telefonen prenumerera på innehållet i församlingens kalender via länken http://sanktolofsforsamling.se/feed/eo-events/

För en IPhone görs det t.ex. på detta vis:

 • Gå in i appen Inställningar
 • Välj Konton och lösenord
 • Under KONTON, välj Lägg till konto
 • Bland typer av konton, välj Annat längst ner
 • Under KALENDRAR, välj Lägg till prenumererad kalender
 • Vid Server, skriv http://sanktolofsforsamling.se/feed/eo-events/
 • Klicka Nästa
 • Välj Använd SSL
 • Klicka Spara
 • Nu ska kalendern Sankt Olofs Katolska Församling – Events finnas bland Prenumererade kalendrar under KONTON
 • Det kan ta ett litet tag innan våra aktiviteter syns i kalendern på telefonen. Eventuellt kan det hjälpa att stänga av kalenderappen och starta den igen.

För att ta bort prenumerationen på vår kalender i en Iphone:

 • Gå in i appen Inställningar
 • Välj Konton och lösenord
 • Under KONTON, välj Prenumererade kalendrar
 • Välj Sankt Olofs Katolska Församling – Events (eller det namn du gett kalendern)
 • Längst ner, välj Radera konto
 • Bekräfta Radera konto
 • Nu ska kalendern Sankt Olofs Katolska Församling – Events vara borta från Prenumererade kalendrar under KONTON